AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 116:12-13 Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan, segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan. PENGANTAR: Orang sering terjerat oleh masalah besar atau kecil: iri hati, penderitaan, kesedihan, kecemasan, dan sebagainya. Kepada merekalah Kabar Gembira ditujukan, lewat mereka yang mengenal dan mengalami penderitaan, tetapi percaya akan daya kekuatan…