AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Yesaya 9:6 Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Ia memegang kendali pemerintahan dan disebut penasihat ulung. PENGANTAR: Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih! untuk terakhir kalinya dalam tahun 2015 ini kita berkumpul dalam Perayaan Ekaristi ini. Tuhan telah memberikan tahun ini kepada kita sebagai kurnia yang berharga. Sekarang kita…