hamba yang tidak setia by DrostHARI Minggu Biasa XXXIII warna liturgi Hijau Bacaan: Ams. 31:10-13,19-20,30-31; Mzm. 128:1-2,3,4-5; 1Tes. 5:1-6; Mat. 25:14-30 BcO 1Mak. 4:36-59 Bacaan Injil Mat. 25:14-30: 14 “Sebab hal Kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15 Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua […]