Yesus mengetuk pintu by huffington postHARI  Biasa XXIX.  Ef. 2:12-22; Mzm. 85:9ab-10,11-12,13-14; Luk. 12:35-38 “Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.” HARI  ini, Yesus menyampaikan kepada kita perumpamaan tentang  kesiapsediaan membuka pintu hati kia setiap saat Tu(h)an mengetuknya dan membiarkannya masuk. Yesus berkata, “Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.” Bahkan, Tu(h)an akan melayani kita apabila […]