Ignatius antiokiaPERINGATAN  Wajib St. Ignatius dr Antiokhia Warna liturgi Merah. Bacaan: Ef. 1:11-14; Mzm. 34:2-3,4-5,6-7.8-9; Luk. 12:1-7; BcO Sir. 17:15-32 Renungan:  “Takutilah Dia, yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, takutilah Dia!” (Luk 12:5). Neraka. Banyak lukisan yang menggambarkan tentang neraka. Banyak ajaran yang kita dengar tentang neraka. […]