undagan nikahMinggu, 12 Oktober 2014. Hari Minggu Biasa XXVIII Yes. 25:6-10a; Mzm. 23:1-3a,3b -4,5,6; Flp. 4:12-14,19-20; Mat. 22:1-14 “Sesungguhnya hidangan, telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih; semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini.” INJIL  hari ini mewartakan gambaran yang terindah tetnang perayaan perjamuan nikah dan pestanya yang ditawarkan Sang Raja kepada anak-Nya […]