PhotoGrid_1412425918772INJIL  pada hari ini mengingatkan kita agar tidak mengulangi tindakan kaum Farisi dan ahli Taurat yang menolak tawaran kasih Allah. Melalui Sakramen Baptis, Allah telah memilih kita dan memberi kepercayaan kepada kita untuk bekerja di kebun anggurNya. Gunakan kepercayaan yang diberikanNya dengan sebaik-baiknya. Laksanakan tugas perutusan untuk mewartakan karya keselamatanNya dengan setia, tulus dan penuh […]