Rekan-rekan yang budiman! Didapat tiga pokok dalam Luk 11:1-13 yang dibacakan pada hari Minggu Biasa XVII tahun C ini. Pertama tama Yesus mengajar murid-muridnya berdoa (ayat 1-4), disusul dengan perumpamaan mengenai orang yang tak sungkan-sungkan minta tolong seorang kawannya di tengah malam (ayat 5-8), dan diakhiri dengan sebuah pengajaran mengenai kekuatan doa (ayat 9-13). MELIHAT […]