Rekan-rekan sekalian! Pada hari Kamis Putih dibacakan kisah Yesus membasuh kaki para murid (Yoh 13:1-15). Tindakan ini dimengerti Petrus sebagai ungkapan merendah dari gurunya di hadapan para murid. Tetapi kiranya maksud Yesus lain. Bagaimana memahami kisah ini? Hanya dalam Injil Yohanes sajalah dikisahkan peristiwa pembasuhan kaki para murid. Memang orang biasa membasuh kaki sendiri sebelum […]