Sesawi 2Apr2015RDALAM perayaan Kamis Putih, kita mengenang Perjamuan Terakhir dan pembasuhan kaki para rasul, suatu peristiwa pemberian diri Yesus secara total kepada umat manusia. Ia menunjukkan kasihNya dengan: membagikan Tubuh dan Darahnya dalam ujud makanan dan minuman rohani sebagai bekal dalam menapaki perjalanan hidup kita merendahkan diriNya di hadapan para murid – termasuk di antaranya ada Yudas yang akan berkhianat dan Petrus yang akan menyangkal diriNya – dengan melayani mereka Sebagai muridNya, kita diundang untuk hidup saling mengasihi dan saling melayani seperti yang diteladankanNya. Jadilah seorang pemimpin sejati yang rela menjadi pelayan, bersedia melayani siapa saja dengan tulus, rendah hati dan penuh kasih. Mari bersyukur atas kasih Allah yang tiada tara, berkat pengurbananNya, kita yang berdosa ini memperoleh keselamatan. Kredit foto: Ilustrasi (Ist)