yesus dan janda 23Yoh 5-8; Mzm 112:1-2,3-4,5-6; Luk. 18:1-8 “Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu: Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi?” HARI ini kita perjumpa dengan Yesus dalam Injil yang […]