mission_6524cKESAN pertama kalau membaca pesan Yesus kepada para muridNya yang akan mulai perjalanan perutusan itu terasa sangat berat. Masakan akan mengadakan perjalanan jauh tidak boleh membawa bekal apa-apa dan hanya mengharapkan penyelenggaraan ilahi. Namun pandangan ini kurang tepat atau paling tidak ada salah penafsiran. Justru yang membekali para murid ini Yesus sendiri, namun bentuk nya […]