Hingga kini dikenal kisah kebangkitan dari pengalaman ketiga perempuan di makam yang kosong yang ingat akan perkataan Yesus dahulu dan pengalaman Petrus menemukan makna peristiwa ini. Dua jalan itu membawa masing-masing dari mereka untuk sampai pada pengalaman iman mengenai kebangkitan. Ada jalan lain, yakni penampakan, seperti yang dialami kedua murid yang berjalan ke Emaus yang […]