Perumpamaan orang Samaria yang baik, sudah sering kita dengar. Bahkan kita sudah tahu isi pesan itu: cintailah sesamamu. Seperti orang Farisi itu kita dapat bertanya: Siapa sesama saya? Bagi orang Yahudi, sesama ialah orang semarga, sesuku dan sebangsa. Di luar bangsa Yahudi, yang ada hanya orang kafir yang tidak mengenal Allah, bukan sesama mereka. Siapa […]