AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – lih. Habakuk 2:3; I Korintus 4:5 Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan, dan menyatakan diri-Nya kepada segala bangsa. PENGANTAR: Mencari bukti nyata dan pemecahan yang pasti merupakan upaya insani. Namun, banyak persoalan nyata dalam kehidupan yang takkan mendapat pemecahan pasti. Menjadi orang beriman berarti…