Lagu “Nderek Dewi Maria”, Musik oleh Djaduk Ferianto

maria ke surga

Ndhèrèk Dèwi Maria
temtu ‘geng kang manah.
Boten yèn kuwatosa
Ibu njangkung tansah.

Kanjeng Ratu ing swarga
amba sumarah samya.
Sang Dèwi, Sang Dèwi,
mangèstonana. (2x)

Nadyan manah getera
dipun godha sétan.
Nanging batos èngetnya
wonten pitulungan.

Wit sang Putri Maria
mangsa téga anilar.
Sang Dewi, Sang Dewi,
mangestonana. (2x)

Menggah saking apesnya
ngantos kèlu sétan.
Boten yèn ta ngantosa
klantur babar pisan.

Ugeripun nyenyuwun
Ibu tansah tetulung.
Sang Dewi, Sang Dewi,
mangestonana. (2x)

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.