Ayat bacaan: Yosua 1:8===============”Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu ak…

Ayat bacaan: Yosua 1:8===============”Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu ak…

Ayat bacaan: Mazmur 84:8=====================”Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion.”Saya selalu terkagum-kagum melihat para pemain sepak bola yang terus berjuang habis-habisan hingga peluit panjang berbunyi. Tidaklah mu…