Ayat bacaan: Yohanes 19:30======================“Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: “Sudah selesai.” Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawa-Nya.” Film “The Passion Of The Christ” karya Mel Gibson menggambarkan

Ayat bacaan: Mazmur 91:9-12========================“Sebab TUHAN ialah tempat perlindunganmu, Yang Mahatinggi telah kaubuat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu; sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya

Ayat bacaan: 1 Timotius 6:11======================“Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan.” Bicara soal sabar, saya rasa seorang nenek berkebangsaan Korea berikut