Ayat bacaan: 1 Korintus 13:3========================“Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku.” “Saya

 Ayat bacaan: Mazmur 25:16=====================“Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas.” Dunia yang semakin lama semakin penuh ini membuat kita kadang sulit untuk mencari tempat kosong. Hampir

Ayat bacaan: Kisah Para Rasul 9:36===========================“Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita–dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.” Seorang teman bercerita bahwa ada