AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 60:13 Berilah kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. PENGANTAR: Setiap orang menggendong hasil atau akibat perbuatannya yang baik ataupun yang kurang baik. Orang lain akan terkena dampaknya, sekalipun mungkin tidak terasa. Perjanjian lama mengenal hubungan luas itu dalam sejarah. Bila hal itu kita perhitungkan, maka takkan mudah…

    AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Bdk Mzm 81:17 Ia telah memberi mereka gandum yang terbaik. Ia telah mengenyangkan mereka dengan madu dari gunung batu. PENGANTAR: Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda, “Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku”. Sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidup-Nya bagi keselamatan kita. Bila kita makan Tubuh-Nya dan minum…

        AUDIO RESI: ANTIFON PEMBUKA – Mazmur 89:4.29 Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia selamanya. PENGANTAR: Panggilan menuntut ketahanan dan ketekunan untuk tetap setia akan pilihannya. Yang dilakukan para nabi, yang dilakukan Yesus, masih dilaksanakan Gereja sampai kini. Dalam Injil diserukan agar jangan terlalu…