Bacaan dan Renungan Selasa 19 November 2019 Pekan Biasa XXXIII

Aku meninggalkan teladan baik,bila aku dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci. Pembacaan dari Kitab Kedua Makabe: Ada seorang ahli Taurat yang terkemuka, bernama Eleazar.Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista.Maka ia memuntahkan daging yang haram […]

Bacaan dan Renungan Sabtu,08 Juni 2019 – Paskah VII

“Paulus tinggal di Roma memberitakan Kerajaan Allah.”28:16 Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 28:17 Tiga hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata: “Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, […]

Bacaan dan Renungan Selasa 14 Mei 2019|Pesta St. Matias, Rasul

“Yang kena undi adalah Matias; dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan kesebelas murid.” 1:15 Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira seratus dua puluh orang banyaknya. Ia berkata, 1:16 “Hai, Saudara-saudara, harus digenapi nas Kitab Suci, yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud, tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus […]

Bacaan dan Renungan Kamis 09 Mei 2019|Paskah III

Bacaan I : Kis 8:26-40 “Jika Tuan percaya dengan segenap hati, Tuan boleh dibaptis.” 8:26 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya: “Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza.” Jalan itu jalan yang sunyi. 8:27 Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu […]

Bacaan dan Renungan Rabu, 24 April 2019 – Rabu dalam Oktaf Paskah

“Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu: Dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah!” 3:1 Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul tiga petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. 3:2 Di situ ada seorang laki-laki, yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah, yang bernama Gerbang […]

Bacaan dan Renungan Sabtu 13 April 2019 – Pekan Prapaskah V

“Aku akan menjadikan mereka satu bangsa.” 37:21 katakanlah kepadanya: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Sungguh, Aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, ke mana mereka pergi; Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. 37:22   Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah […]

Bacaan dan Renungan Senin 08 April 2019 – Pekan Prapaskah V

“Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka tuduhkan” 13:1 Adalah seorang orang diam di Babel, Yoyakim namanya. 13:2 Ia mengambil seorang isteri yang bernama Susana anak Hilkia. Isterinya itu amat sangat cantik dan takut akan Tuhan. 13:3 Karena orang tuanya benar maka anak mereka dididik menurut Taurat Musa. 13:4 Adapun Yoyakim adalah amat kaya dan dimilikinya sebuah […]

Bacaan dan Renungan Rabu 03 April 2019 – Pekan Prapaskah IV

“Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangunkan bumi kembali.” 49:8 Beginilah firman TUHAN: “Pada waktu Aku berkenan, Aku akan menjawab engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau; Aku telah membentuk dan memberi engkau, menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka […]