Ayat bacaan: Pengkotbah 3:11 =========================== “Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia […]