Injil Minggu Biasa XXXI A 5 Nov 2017 Mat 23:1-12: Borok Kehidupan Agama?

SUATU ketika di Bait Allah, ¬†Yesus menyoroti tajam-tajam sikap tercela para ahli Taurat dan kaum Farisi (Mat 23:1-12, Injil Minggu Biasa XXXI tahun A). Kepada orang banyak dan para murid diajarkannya agar kelakuan itu tidak mereka ikuti, sekalipun orang-orang itu mempunyai hak mengajarkan Taurat. Mereka membebani orang dengan ajaran-ajaran tanpa bersedia menjalaninya sendiri. Mereka suka […]