Pukat dan Ikan/Foto: Ilustrasi (Ist)

Sahabat beriman, hari ini Yesus mengumpamakan Kerajaan Allah itu seperti pukatnya para nelayan. Pukat yang dibentangkan di laut tidak pernah memilah-milah ikan yang boleh masuk dan tidak boleh, melainkan terbuka untuk semua ikan. Begitupun Kerajaan Allah yang ditawarkan ke Yesus terbuka untuk semua orang. Ia tidak membatasi hanya untuk pihak dan orang tertentu. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, bahkan untuk semua etnik, suku, bangsa, ras dan agama apapun.

Mat 13:47 “Demikian pula hal Kerajaan Sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
Mat 13:48 Setelah penuh, pukat itupun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang.
Mat 13:49 Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,
Mat 13:50 lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi.
Mat 13:51 Mengertikah kamu semuanya itu?” Mereka menjawab: “Ya, kami mengerti.”
Mat 13:52 Maka berkatalah Yesus kepada mereka: “Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal Kerajaan Sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya.”
Mat 13:53 Setelah Yesus selesai menceriterakan perumpamaan-perumpamaan itu, Iapun pergi dari situ.

Perumpamaan Yesus ini menantang sekaligus menuntut kita para pengikut-Nya untuk menawarkan Kerajaan Allah kepada semua orang. Kasih dan pengampunan, keadilan, damai sejahtera dan kehidupan diberikan untuk semua makluk, bahkan untuk mereka yang menjadi musuh dan tak sepaham dengan kita. Untuk itu pula, para orang tua hendaknya mendidik dan membiasakan hal ini kepada anak-anak sejak kecil. Semua anak-anak anda menjadi lilin kecil yang membawa harapan, suka cita dan kegembiraan bagi orang lain.

Ya tuhan Yesus Kristus, aku bersyukur kepada-Mu karena kasih dan kerahiman-Mu untuk semua orang. Semoga dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, akupun terus-menerus mengusahakan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang yang aku jumpai. Semuanya itu aku lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin