Doa “Salam Maria” Berbahasa Vietnam (6)

ính mừng Maria đầy ơn húc,                                                                                                                                                                                                           Đức Chúa Trời ở cùng Bà                                                                                                                                                                                                                 Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ ChúaTrời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Photo credit: Bunda Maria di La Vang, Hue, Central Vietnam (Mathias Hariyadi)

Artikel terkait:

Doa “Salam Maria” Berbahasa Jawa (1)

Doa “Salam Maria” Berbahasa Latin (2)

Doa “Salam Maria” Berbahasa Perancis (3)

Doa “Salam Maria” Berbahasa Mandarin (4)

Doa “Salam Maria” Berbahasa Jerman (5) 

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.