Doa “Salam Maria” Berbahasa Jawa (1)

Sembah Bekti
Sembah bekti kawula, Dèwi Maria, kekasihing Allah.
Pangéran nunggil ing panjenengan dalem.
Sami-sami wanita Sang Dèwi pinuji piyambak,
saha pinuji ugi wohing salira Dalem, Sri Yésus.
Dèwi Maria, Ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangèstu dalem,
samangké tuwin bénjing dumugining pejah.
Amin.
Photo credit:  bluelourdes.blogspot.com
Artikel terkait: 
Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.