Brevir Sore, Kamis: 23 Juni 2016 Pekan Biasa XII – O Pekan IV – Hari Biasa

Ibadat Brevir SoreBrevir Sore, Kamis: 23 Juni 2016 Pekan Biasa XII – O Pekan IV – Hari Biasa 0By admin onJune 23, 2016DOA BREVIR, KAMIS, SORE

PEMBUKAAN

P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.

U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.

Kemuliaan kepada Bapa dan putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin

Alleluya.

MADAH

Perkenankanlah kami menyanyikan

Kidung dan madah untuk mengenangkan

Rencana Allah yang tak terperikan

Santo Yohanes.

Utusan tiba datang dari surga

Membawa warta untuk ayahanda

Menjadi bapa di masa tuanya

Tidak tersangka.

Mendengar itu ia tak percaya

Menjadi bisu tak dapat bicara

Tapi ibumu mengandung putera

Sangat terharu.

Semoga Bapa yang mahakuasa

Bersama Putra penebus dunia

Roh Kudus pula penghibur umatNya

Mulya slamanya. Amin

PENDARASAN MAZMUR

Antifon

Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Mazmur 112 (113)

Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan,*

pujilah nama Tuhan.

Terberkatilah nama Tuhan,*

sekarang dan selama-lamanya.

Dari timur sampai ke barat,*

terpujilah nama Tuhan.

Tuhan menguasai segala bangsa,*

kemuliaanNya mengatasi langit.

Siapakah seperti Tuhan, Allah kita,*

yang bersemayam di takhta yang luhur;

yang membungkuk untuk melihat ke bawah,*

untuk memandang langit dan bumi.

Tuhan menegakkan orang lemah dari debu ,*

dan mengangkat orang miskin dari sampah,

untuk mendudukkannya di tengah para penguasa,*

di tengah para penguasa bangsanya.

Tuhan memberikan keturunan kepada wanita mandul,*

dan menjadikannya ibu yang penuh sukacita.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Elisabet melahirkan putera agung bagi Zakharia, yaitu Yohanes Pembaptis, perintis Tuhan.

Antifon

Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Mazmur 46 (47)

Segala bangsa bertepuktanganlah,*

elukanlah Allah dengan sorak-sorai.

Sebab Tuhan itu Allah yang agung dan dahsyat,*

raja besar atas seluruh bumi.

Semua bangsa ditaklukkan bagi kita,*

sekalian suku ditundukkanNya.

Bagi kita dipilihNya tanah pusaka,*

kebanggaan Yakub, kekasihNya.

Allah Tuhan kita telah naik, diiringi sorak-sorai,*

diiringi bunyi sangkakala.

Bernyanyilah bagi Allah dengan melagukan mazmur,*

bermazmurlah bagi raja kita.

Sebab Allah merajai semesta alam,*

nyanyikanlah mazmur penuh seni.

Allah merajai segala bangsa,*

bersemayam atas takhtaNya yang kudus.

Para pemimpin bangsa menggabungkan diri,*

dengan umat Allah Abraham.

Sebab Allah menguasai para raja,*

sangat agunglah Dia.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Dari ibu yang tua dan mandul lahirlah Yohanes, perintis Tuhan.

Antifon

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

Why 11,17-18;12,10-12

Kami mengucap syukur kepadaMu, ya Tuhan,*

Allah yang mahakuasa, yang ada dahulu dan sekarang.

Sebab Engkau telah memangku kekuasaanMu yang besar,*

dan mulai memerintah sebagai raja.

Semua bangsa marah,†

maka tibalah kemurkaanMu,*

tibalah saat orang mati dihakimi.

Dan tibalah saat memberi ganjaran kepada para hambaMu,†

yaitu para nabi, para kudus dan semua orang takwa,*

baik kecil maupun besar.

Sekarang telah tiba keselamatan,†

kekuatan dan pemerintahan Allah kita,*

telah tiba kekuasaan raja yang diurapiNya.

Karena si pendakwa, saudara-saudara kita telah dijatuhkan,*

yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah kita.

Tetapi mereka mengalahkan dia berkat darah Anakdomba,*

dan berkat kesaksian mereka.

Mereka tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya,*

oleh karena itu bersukacitalah, hai surga dan para penghuninya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon

Di antara semua anak manusia yang telah lahir tidak ada yang melebihi Yohanes pembaptis.

BACAAN SINGKAT

(Kis 13,23-25)

Sesuai dengan janjiNya, Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. KedatanganNya disiapkan Yohanes dengan berseru kepada seluruh bangsa Israel, agar mereka bertobat dan dibaptis. Dan ketika hampir selesai menunaikan tugasnya Yohanes mengatakan: “Kamu kira siapa saya ini? Saya bukan yang kamu nanti-nantikan itu. Dia akan datang sesudah saya dan saya tak layak membuka tali sandalnya.

LAGU SINGKAT

P: Ratakanlah jalan Tuhan, * Luruskanlah lorong-Nya.

U: Ratakanlah jalan Tuhan, * Luruskanlah lorong-Nya.

P: Sesudah saya akan datang seorang yang telah mendahului saya.

U: Luruskanlah lorongNya.

P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

U: Ratakanlah jalan Tuhan, * Luruskanlah lorong-Nya.

Antifon Kidung

Sesudah Zakharia masuk rumah Tuhan, tampaklah kepadanya malaikat Gabriel, berdiri di sebelah kanan altar pendupaan.

KIDUNG MARIA

(Luk 1,46-5)

Aku mengagungkan Tuhan,*

hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.

Sebab Ia memperhatikan daku,*

hambaNya yang hina ini.

Mulai sekarang aku disebut: yang bahagia,*

oleh sekalian bangsa.

Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang mahakuasa,*

kuduslah namaNya.

Kasih sayangNya turun-temurun,*

kepada orang yang takwa.

Perkasalah perbuatan tanganNya,*

dicerai-beraikanNya orang yang angkuh hatinya

Orang yang berkuasa diturunkanNya dari takhta,*

yang hina-dina diangkatnya.

Orang lapar dikenyangkanNya dengan kebaikan,*

orang kaya diusirNya pergi dengan tangan kosong

Menurut janjiNya kepada leluhur kita,*

Allah telah menolong Israel, hambaNya.

Demi kasih sayangNya kepada Abraham serta keturunannya,*

untuk selama-lamanya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

Seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

Antifon Kidung

Sesudah Zakharia masuk rumah Tuhan, tampaklah kepadanya malaikat Gabriel, berdiri di sebelah kanan altar pendupaan.

DOA PERMOHONAN

Allah memilih Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kerajaan Kristus yang akan datang kepada manusia. Marilah kita berdoa dengan gembira:

U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.

Engkau memanggil Yohanes sedari rahim bundanya untuk menyediakan jalan bagi PuteraMu, * semoga kami mengikuti Kristus yang diwartakannya.

U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.

Engkau telah memperkenalkan Anakdomba Allah kepada Yohanes, * semoga Gereja memperkenalkan Yesus kepada semua orang zaman ini.

U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.

Engkau menghendaki bahwa Kristus bertambah besar, dan pendahuluNya semakin kecil, * semoga kami bersedia mengalah kepada orang-orang lain, asal saja Engkau semakin dimuliakan.

U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.

Engkau telah menyatakan keadilan dan kebenaran dengan kemartiran Yohanes, * semoga kami berani membela keadilan dan kebenaran.

U: Bimbinglah kami ke jalan damai sejahtera, ya Tuhan.

Ingatlah akan semua orang yang telah berpulang, * dan terimalah mereka dalam kerajaan teran dan damai.

BAPA KAMI

Bapa kami yang ada di surga,

dimuliakanlah namaMu.

Datanglah kerajaanMu.

Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.

Berilah kami rezeki pada hari ini.

Dan ampunilah kesalahan kami,

seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.

Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,

Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

DOA PENUTUP

Allah yang mahakuasa, tolonglah umatMu melangkah maju di jalan keselamatan. Semoga dengan mengikuti ajakan santo Yohanes, perintis jalan bagi PuteraMu, kami sampai dengan aman sentosa kepada penebus yang diwartakannya, yakni Yesus Kristus, PuteraMu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin

PENUTUP

P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

U: Amin.

======

Sumber: Buku Ibadat Harian Ofisi Menurut Ritus Roma Diterbitkan Oleh PWI-Liturgi, 1995, Penerbit Nusa Indah Ende.

 

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.