Brevir Siang, Kamis: 4 Mei 2017 PEKAN III PASKAH – O PEKAN III HARI BIASA PEKAN III PASKAH IBADAT PAGI


Brevir Siang, Kamis: 4 Mei 2017 PEKAN III PASKAH – O PEKAN III HARI BIASA PEKAN III PASKAH IBADAT PAGI 0By admin onMay 4, 2017DOA BREVIR, KAMIS, SIANG


PEMBUKAAN


P: Ya, Allah, bersegeralah menolong aku.


U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Alleluya.


MADAH


Tuhan Allah mahaluhur


Hari dan malam Kauatur


Terang gelap bergiliran


Silih ganti berurutan.


Senja hari yang mendekat


Melambangkan akhir hayat


Yang bagi umat beriman


Membuka keabadian.


Kabulkanlah doa kami


Ya Allah Bapa surgawi


Bersama Putra dan RohMu


Sekarang serta selalu. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Antifon


Topanglah aku, ya Tuhan, sesuai dengan janjiMu, supaya aku hidup, alleluya.


Mazmur 118 (119),113-120


Orang yang bimbang hati kubenci,*


tetapi hukumMu kucintai.


Engkaulah pelindung dan rajaku,*


aku berharap pada firmanMu


Enyahlah dari padaku, hai para penjahat,*


aku ingin berpegang pada perintah Allahku.


Topanglah aku sesuai dengan janjiMu, supaya aku hidup,*


janganlah mengecewakan harapanku.


Sokonglah aku, supaya aku selamat,*


sebab ketetapanMu selalu kuamalkan.


Tolaklah semua orang yang menyimpang dari ketetapanMu,*


sebab tipu muslihatlah rencana mereka.


Semua orang durjana di bumi Kaubuang seperti sampah,*


sebab itu aku mencintai ketetapanMu.


Badanku gemetar karena hormat kepadaMu,*


aku takut kepada keputusanMu.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Topanglah aku, ya Tuhan, sesuai dengan janjiMu, supaya aku hidup, alleluya.


Antifon


Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, dan hapuskanlah dosa kami, alleluya.


Mazmur 78 (79)1-5.8-11.13 Ratapan atas Yerusalem


Yerusalem, sekiranya engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera (Luk 19,42)


Ya Allah, bangsa kafir telah menduduki tanah milik pusakaMu,†


menajiskan bait kudusMu,*


menjadikan Yerusalem timbunan puing.


Mereka membuang mayat para hambaMu,†


sebagai makanan kepada burung di udara,*


dan daging orang yang Kaukasihi kepada binatang buas di bumi.


Di sekitar Yersualem mereka menumpahkan darah seperti air,*


dan tak seorangpun menguburkan mayat-mayatnya.


Kami dicerca tetangga kami,*


diolok-olok dan dicemoohkan orang sekeliling kami.


Masih berapa lamakah Engkau murka, ya Tuhan?*


Terus-meneruskah amarahMu membara, berkobar seperti api?


Janganlah kautanggungkan kesalahan leluhur kepada kami,†


bersegeralah menyongsong kami dengan belaskasihanMu,*


karena kami kehabisan tenaga.


Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami,†


demi kemuliaan namaMu bebaskanlah kami,*


dan hapuskanlah dosa kami demi namaMu.


Jangan biarkan bangsa-bangsa kafir berkata;*


“Di manakah Allah mereka?”


Semoga bangsa-bangsa kafir di hadapan mata kami,*


mengalami pembalasanMu atas darah yang mereka tumpahkan.


Naiklah hendaknya ke hadiratMu rintihan para tawanan,*


dengan kuasaMu renggutlah mereka dari hukuman mati.


Maka kami, umatMu, kawanan domba gembalaanMu,†


akan bersyukur kepadaMu untuk selama-lamanya,*


dan mewartakan pujianMu turun-temurun.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, dan hapuskanlah dosa kami, alleluya.


Antifon


Ya Allah semesta alam, pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu, alleluya.


Mazmur 79 (80) Tuhan, indahkanlah kebun anggurMu


Datanglah, Tuhan Yesus (Why 22,10)


Gembala Israel, dengarkanlah kami,*


Engkau yang menimpin Yusuf bagaikan kawanan.


Engkau yang bertakhta di atas singgasana, tampillah dengan cemerlang,*


di depan suku Efraim, Benyamin dan Manasye.


Kerahkanlah kekuatanMu,*


dan datanglah menyelamatkan kami.


Ya Allah, pulihkanlah kami,*


tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau murka,*


sekalipun umatMu berdoa?


UmatMu Kauberi ratap tangis sebagai makanan,*


cucuran air mata berlimpah sebagai minuman.


Kaujadikan kami sasaran kebencian para tetangga,*


dan olok-olokan musuh kami.


Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*


tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


UmatMu bagaikan pokok anggur yang Kaupindahkan dari Mesir,*


Kauhalaukan bangsa-bangsa lalu Kautanamkan dia.


Engkau telah menyediakan tanah bagi pokok itu,*


maka berurat berakarlah ia dan memenuhi seluruh negeri.


Gunung-gunung ditudungi oleh naungannya,*


dan pohon-pohon jati oleh cabang-cabangnya.


Ranting-rantingnya menjulur sampai ke laut,*


dan sulur-sulurnya sampai ke sungai Efrat.


Ya Allah, mengapa Engkau merobohkan pagarnya,*


sehingga setiap orang yang lewat memetik buahnya!


Babi hutan menggerogotinya,*


dan binatang di padang memakannya.


Ya Allah semesta alam, kembalilah,†


pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu,*


lindungilah pokok yang Kautanam dengan tanganMu sendiri.


Musuh telah menebang dan membakarnya,*


biarlah mereka binasa oleh ancaman wajahMu.


Hendaknya Engkau melindunghi raja kami,*


orang pilihan yang telah Kaunobatkan.


Maka kami tidak akan menyimpang dari padaMu,*


lindungilah hidup kami, maka kami akan memuji Engkau.


Ya Tuhan, Allah semesta alam, pulihkanlah kami,*


tunjukkanlah seri wajahMu, maka selamatlah kami.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Ya Allah semesta alam, pandanglah dari surga dan indahkanlah kebun anggurMu, alleluya.


BACAAN SINGKAT


(Tit 3,5b-7)


Allah menyelamatkan kita sebab Ia berbelaskasihan. Maka kita diberiNya hidup baru dengan air baptis dan Roh kudus, yang membaharui kita. Roh kudus dilimpahkan kepada kita dengan perantaraan Yesus Kristus, penyelamat kita. Oleh rahmat Kristus hubungan kita dengan Allah dipulihkan, dan kita menerima warisan kehidupan kekal, sesuai dengn harapan kita.


P: Kita sekalian yang telah dibaptis dalam Kristus, alleluya.


U: Sudah dipersatukan dengan Kristus, alleluya.


DOA PENUTUP


Allah yang kekal dan kuasa, pada hari-hari ini Engkau menyatakan kasihMu kepada kami dengan lebih limpah dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmatMu dan semakin teguh dalam kebenaranMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP


P: Marilah memuji Tuhan.


U: Syukur kepada Allah.


 

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.