Brevir Pagi, Kamis: 4 Mei 2017 PEKAN III PASKAH – O PEKAN III HARI BIASA PEKAN III PASKAH IBADAT PAGI


Brevir Pagi, Kamis: 4 Mei 2017 PEKAN III PASKAH – O PEKAN III HARI BIASA PEKAN III PASKAH IBADAT PAGI 0By admin onMay 4, 2017DOA BREVIR, KAMIS, PAGI


PEMBUKAAN


P: Ya Allah, bersegeralah menolong aku.


U: Tuhan, perhatikanlah hambaMu.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Alleluya.


MADAH


Fajar menyingsinglah sudah


Langit menggemakan madah


Bumi bersorak-sorailah


Neraka mengaduh kalah.


Kala raja nan perkasa


Menggempur markas neraka


Menggilas kuasa maut


Dengan gagah tanpa takut.


Meskipun tertutup batu


Dijaga banyak serdadu


Namun pemenang yang luhur


Bangkit mulya dari kubur.


Mulyalah Engkau ya Tuhan


Yang bangkit tak terkalahkan


Serta Bapa dan Roh suci


Mulyalah kekal abadi. Amin.


PENDARASAN MAZMUR


Antifon


Semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari, alleluya.


Mazmur 86 (87) Yerusalem ibu semua bangsa


Yerusalem surgawi adalah wanita merdeka, ialah ibu kita (Gal 4,26)


Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus,*


Tuhan cinta padamu.


Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub,*


berfirman dalam dirimu:


“Mesir dan Babel akan Kudafatar,*


antara mereka yang mengakui Aku.


Bahkan Filistea, Tirus dan Etiopia,*


akan termasuk warga negara Sion.”


Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan:†


“Orang ini dan orang itu kelahiran Sion,*


Allah yang mahatinggi menyentosakannya.”


Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa,*


“Inipun dilahirkan di Sion.”


Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion,*


akan bernyanyi dan menari-nari.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari, alleluya.


Antifon


Seperti seorang gembala, Tuhan mengumpulkan kawananNya dan membopong anak domba dalam pelukan tanganNya, alleluya.


Yes 40,10-17 Allah gembala baik


Aku datang segera membawa ganjaran (Why 22,12)


Lihat, Allah Tuhan kita datang dengan kekuasaan,*


Ia menaklukkan segala-galanya!


Jarahan dibawaNya serta,*


dan tanda kemenangan diarak di hadapanNya.


Seperti seorang gembala,*


Tuhan mengumpulkan dan membimbing kawananNya.


Ia membopong anak domba dalam pelukan tanganya,*


dan menuntun induknya penuh perhatian.


Siapa yang menakar air laut dengan cidukan tangan,*


mengukur langit dengan jengkal jari?


Siapa menyukat segala debu bumi dengan takaran,†


menimbang gunung dengan dacing,*


atau bukit dengan neraca?


Siapa yang mengatur roh Tuhan,*


atau memberi petunjuk kepadaNya sebagai penasihat?


Dengan siapa Tuhan berunding untuk memperoleh kebijaksanaan,†


untuk belajar keadilan dan menimba pengetahuan,*


untuk mengetahui jalan yang paling baik?


Sungguh, para bangsa bagaikan setitik air pada pinggir timba,†


bagaikan sebutir debu pada neraca,*


sungguh, pulau-pulau tidak lebih berat dari tepung halus.


Semua hutan tidak cukup kayu bakarnya untuk kurban bakaran,*


dan segala margasatwa tidak cukup untuk persembahan.


Di hadapan Tuhan segala bangsa tidak berarti apa-apa,*


bagi Tuhan mereka hampa dan ketiadaan belaka.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Seperti seorang gembala, Tuhan mengumpulkan kawananNya dan membopong anak domba dalam pelukan tanganNya, alleluya.


Antifon


Luhurlah Tuhan di Sion, Tuhan agung mengatasi segala bangsa, alleluya.


Mazmur 98 (99) Kuduslah Tuhan Allah kita


Engkau bertakhta di atas singgasana, namun Engkau menjadi serupa dengan kami untuk mengubah keadaan dunia yang buruk (S. Atanasius)


Tuhan meraja, gemetarlah para bangsa;†


Tuhan bertakhta di atas singgasana, goncanglah bumi,*


agunglah Tuhan di Sion.


Tuhan agung, mengatasi segala bangsa;†


dimuliakanlah namaMu, Allah yang agung dan dahsyat;*


kuduslah Tuhan.


Raja mahakuasa, pencinta hukum,*


Engkau sendirilah yang menegakkan keadilan.


Hukum dan keadilan dalam bangsa Yakub,*


Engkaulah yang menegakkannya.


Agungkanlah Tuhan, Allah kita,†


bersembahsujudlah di depan tumpuan kakiNya;*


kuduslah Tuhan.


Musa dan Harun termasuk imamNya,†


dan Samuel teramsuk orang yang menyerukan namaNya,*


mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka.


Dari dalam tiang awan Tuhan berfirman kepada mereka;*


mereka berpegang pada perintahNya, pada hukum yang diberikanNya.


Tuhan, Allah kami, Engkau telah menjawab mereka,†


Engkaulah Allah yang mengampuni mereka,*


namun Engkau membalas perbuatannya yang jahat.


Agungkanlah Tuhan, Allah kita,*


bersembahsujudlah di hadapan gunungNya yang kudus.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon


Luhurlah Tuhan di Sion, Tuhan agung mengatasi segala bangsa, alleluya.


BACAAN SINGKAT


(Rom 8,10-11)


Kalau Kristus ada dalam dirimu, badanmu memang akan mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena disucikan oleh Allah. Jadi, kalau Roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut tinggal dalam dirimu, maka Allah yang membangkitan Kristus Yesus itu akan menghidupkan juga badanmu yang fana dengan RohNya yang tinggal dalam dirimu.


LAGU SINGKAT


P: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.


U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.


P: Sesudah disalibkan bagi kita.


U: Alleluya, alleluya.


P: Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus.


U: Tuhan bangkit dari kubur,* Alleluya, alleluya.


Antifon Kidung


Sungguh, barang siapa percaya kepadaKu, akan memiliki kehidupan kekal, alleluya.


KIDUNG ZAKARIA


(Luk 1,68-79)


Terpujilah Tuhan, Allah Israel,*


sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umatNya.


Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa,*


putera Daud, hambaNya.


Seperti dijanjikanNya dari sediakala,*


dengan perantaraan para nabiNya yang kudus.


Untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita,*


dan dari tangan semua lawan yang membenci kita.


Untuk menunjukkan rahmatNya kepada leluhur kita,*


dan mengindahkan perjanjianNya yang kudus.


Sebab Ia telah bersumpah kepada Abraham, bapa kita,*


akan membebaskan kita dari tangan musuh.


Agar kita dapat mengabdi kepadaNya tanpa takut,*


dan berlaku kudus dan jujur di hadapanNya seumur hidup.


Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah yang mahatinggi,*


sebab engkau akan mendahului Tuhan untuk menyiapkan jalanNya.


Untuk menanamkan pengertian akan keselamatan dalam umatNya,*


berkat pengampunan dosa mereka.


Sebab Allah kita penuh rahmat dan belaskasihan,*


Ia mengunjungi kita laksana fajar cemerlang.


Untuk menyinari orang yang meringkuk dalam kegelapan maut,*


dan membimbing kita ke jalan damai sejahtera.


Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin


Antifon Kidung


Sungguh, barang siapa percaya kepadaKu, akan memiliki kehidupan kekal, alleluya.


DOA PERMOHONAN


Kristus telah bangkit dan selalu hadir di dalam GerejaNya. Marilah kita memuliakan Dia dan berdoa:


U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


P: Ya Tuhan Yesus, Engkau mencapai kemenangan atas dosa dan kematian,* tinggallah di tengah-tengah kami, Engkau yang hidup sepanjang segala abad.


U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


P: Datanglah kepada kami dengan kekuatanMu yang tak terkalahkan,* dan perlihatkanlah kebaikan Allah kepada kami.


U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


P: Satukanlah dunia yang tercerai-berai dan penuh perselisihan,* sebab hanya Engkaulah sanggup memperbaharui dan memperdamaikan umat manusia.


U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


P: Teguhkanlah kami dalam iman akan kemenangan akhir,* dan kuatkanlah kami dalam pengharapan akan kedatanganMu.


U: Tinggallah beserta kami, ya Tuhan.


BAPA KAMI


Bapa kami yang ada di surga,


dimuliakanlah namaMu.


Datanglah kerajaanMu.


Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.


Berilah kami rezeki pada hari ini.


Dan ampunilah kesalahan kami,


seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.


Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,


Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin


DOA PENUTUP


Allah yang kekal dan kuasa, pada hari-hari ini Engkau menyatakan kasihMu kepada kami dengan lebih limpah dan membebaskan kami dari kesesatan. Semoga kami semakin terbuka bagi rahmatMu dan semakin teguh dalam kebenaranMu. Demi Yesus Kristus, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin


PENUTUP


P: Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal.


U: Amin.

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.