Ilustrasi: Perjamuan Terakhir (Ist)

Durma

Darmanira Putra tuhu mring Hyang Rama,
Kalanira ing nguni,
Ing ratri bojana,
Sarwi angucap berkah,
Gusti Yesus mundhut roti,
Binelah-belah,
Kaparingaken murid.

Tampanana sarta enggal sira boga,
Iki salira mami,
Gupuh lajengira,
Sigra amundhut cawan,
Munjuk syokur lan memuji,
Ge pinaringna,
Dhateng sedaya murid.

Dhawuh Dalem dipadha kabeh ngombea,
Saka ing cawan iki,
Sanyata rahingwang,
Rah perjanjian anyar,
Kang diwutahake yekti,
Kanggo ngapura,
Dosane kabeh janmi.

Sanyatane pitutur-Ku marang sira
Wiwit ing dina iki,
Aku ora bakal,
Ngunjuk anggur ika,
Nganti besuk ngunjuk malih,
Bareng lan sira,
Neng Kraton Dalem yekti.

Nyambi ngangsu tuhu kula Sandinama,
Mapar Seta Respati,
Lanyo laku kula,
Ngelmu tan sepiroa,
Ingang katon kirang edi,
Wani tan duga,
Pamuwus kula tampi.

Sor blimbing,
Kemis Putih, 29 Maret 2018

Ki Sandinam

Anton Suparnjo Pensiunan dan pemerhati budaya dan sastra Jawa.

Sumber: Sesawi

Loading...

Published by Wilhelmina Sunarti

Membaca firman Allah setiap hari akan menjaga hati kita dari rasa lelah dalam memikul salib kita. Semoga tulisan para gembala yang ada pada website kami bermanfaat bagi Saudaraku semua. Salam damai dalam kasih Kristus...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.