Agar Makin Dimuliakanlah Gusti

9 Juli - RmA2

Kamis, 9 Juli 2015
Pekan Biasa XIV
Kej 44:18-21;23b-29; 45:1-5; Mzm 105:16-21; Mat 10:7-15

Yesus Kristus bersabda, “Pergilah dan wartakanlah: Kerajaan Sorga sudah dekat. … Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma…”

YESUS Kristus memberikan kepada para murid-Nya dua tugas yakni mewartakan dalam nama-Nya dan bertindak dalam kuasa-Nya. Pertama-tama, dalam nama-Nya Ia mengutus para murid-Nya untuk mewartakan bahwa Kerajaan Allah sudah dekat.

Apa itu Kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah persekutuan dinamis komunita yang dengan bebas berserah kepada Allah dan memuliakan-Nya sebagai Tuhan dan Raja. Kita berdoa: Datanglah Kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga.

Yesus Kristus juga mengutus para murid-Nya untuk menyembuhkan dan menyatakan belas kasih Allah kepada yang lemah, miskin dan tertindas. Kerajaan Allah berkuasa membebaskan kita dari dosa, sakit-penyakit, ketakutan dan penindasan. Ia sendirilah yang membebaskan kita selalu dari segala yang merampas kita dari kasih-Nya dan kasih kepada sesama dengan sukacita dan iman.

Dalam Adorasi Ekaristi Abadi kita tak hanya percaya bahwa Ia berkuasa mengubah hidup kita dan hidup sesama tetapi juga menyembah Yesus Kristus yang menghadirkan Kerajaan Allah dalam hidup harian kita. Kita telah menerima rahmat-Nya dengan cuma-cuma maka kita menyembah-Nya pula secara merdeka dan berdoa bagi sesama. Kita melayani Allah dan sesama agar makin dimuliakanlah Gusti. Kita melayaninya tanpa pamrih tapi dengan penuh belas kasih, damai dan ketulusan.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami semua mengandalkan Dikau dan bukan diri sendiri. Engkau memberi kami hidup yang berlimpah dalam Dikau. Semoga kami menjadi saksi kebenaran dan sukacita Injil dengan perkataan dan teladan kepada sesama. Semoga sukacita dan kebenaran Injil mengubah hidup kami hingga kami mewartakan kebenaran dan cahaya-Mu ke mana pun kami pergi kini dan selamanya. Amin.

Kredit foto: Ilustrasi (Ist)

Loading...

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.