Bacaan dan Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022

Posted on

Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022 Hari Raya Tritunggal Maha Kudus Warna Liturgi Putih. Bacaan Pertama Ams. 8:22-31, Mazmur Tanggapan Mzm: 8:4:-5.6-7.8-9, Bacaan Kedua Rm. 5:1-5, Bait Pengantar Injil Why 1:8, Bacaan Injil Yoh. 16:12-15.

Renungan Katolik Minggu 12 Juni 2022

Berikut ini Bacaan dan Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022, Lengkap Bacaan Pertama, Mazmur Tanggapan, Bacaan Kedua, Bait Pengantar Injil serta Bacaan Injil.

Bacaan Pertama: Ams. 8:22-31

Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.

Sebelum samudera raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir; sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama.

Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras; aku ada di sana;

ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan.

Setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapan-Nya; aku bermain-main di atas muka bumi-Nya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku.

Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur Kepada Allah.

Mazmur Tanggapan: Mzm: 8:4:-5.6-7.8-9

Ref. Betapa megah nama-Mu, Tuhan, di seluruh bumi.

  1. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kaupasang: Apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau mengindahkannya?
  2. Kauciptakan dia hampir setara dengan Allah, Kaumahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kauberi dia kuasa atas buatan tangan-Mu; segala-galanya telah Kautundukkan di bawah kakinya.
  3. Domba, sapi dan ternak semuanya; hewan di padang dan margasatwa; burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan.

Bacaan Kedua: Rm. 5:1-5

Saudara-saudara terkasih, kita, yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah.

Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah.

Bukan hanya itu saja! Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.

Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Demikianlah Sabda Tuhan
U. Syukur Kepada Allah.

Bait Pengantar Injil: Why 1:8

Ref. Alleluya, alleluya, alleluya.

Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang.

Bacaan Injil: Yoh. 16:12-15

Menanti Roh Kebenaran - Keuskupan Sufragan Bogor

Dalam amanat perpisahan-Nya Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.

Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran; Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya, itulah yang dikatakan-Nya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari pada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari pada-Ku.”

Demikianlah Sabda Tuhan.
U. Terpujilah Kristus.

Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022

Berikut ini Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022, Dalam bacaan Injil ini dimulai dengan Yesus memberi tahu murid-muridnya: “Masih banyak hal yang harus Kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.” Dia kemudian berbicara tentang Roh yang akan datang kepada mereka.

Roh akan berbicara kepada mereka dan memberi tahu mereka apa yang benar dan apa yang benar.

Selain itu, Roh akan membimbing mereka ke dalam kebenaran penuh dan Roh akan berbicara atas nama Yesus, memberi petunjuk kepada para murid apa yang harus mereka lakukan.

Hari ini Yesus akan mengirimkan Roh kepada kita masing-masing! Roh akan berbicara kepada kita dan memberi tahu kita apa yang benar dan benar. Yesus mengundang kita untuk mendengarkan Roh ketika Roh berbicara atas nama Yesus.

Kita tidak tahu hari atau jam kapan Roh itu akan datang, kita juga tidak tahu siapa yang akan membawa pesan Roh itu kepada kita.

Bangun dan waspadalah terhadap kedatangan Roh hari ini Yesus akan berbicara kepada Anda melalui Roh dan melalui peristiwa dan orang-orang dalam hidup Anda.

Dimasa sulit dan resesi global seperti sekarang ini, ada banyak dari kita yang kehilangan harapan dan jaminan akan masa depan.

Pengalaman hidup sehari-hari yang penuh persaingan, permusuhan dan konflik membuat manusia sulit mengharapkan sesuatu yang menjamin rasa aman dalam hidupnya.

Secara manusiawi, manusia butuh segala sesuatu yang pasti, yang dapat memberi jaminan , akan kelangsungan hidup dan keselamatannya.

Untuk itu banyak produk yang ditawarkan dunia sebagai sebuah jaminan masa depan seperti asuransi jiwa, jaminan kesehatan, kecelakaan dan lain-lain, jaminan seperti itu sangat laku keras dimasyarakat.

Hari ini Yesus memberikan sebuah jaminan abadi kepada kita, “Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah Aku punya; sebab itu Aku berkata: Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimaNya daripadaKu.”

Apakah kita bisa menerima Sabda ini sebagai jaminan Sabda yang hidup dari Tuhan, yang hanya ada kata “Ya dan Amin” untuk kita?

Hari ini Yesus meminta kita untuk menyerahkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami kebenaran Sabda itu sendiri. Bersediakan kita? Jaminan itu pasti akan menjadi milik kita.

Doa Renungan Harian Katolik

Allah Bapa, dengan mengutus Sabda Kebenaran dan Roh Pengudus ke dalam dunia, Engkau telah mengungkapkan kepada manusia misteri-Mu yang mengagumkan.

Semoga dengan iman yang benar kami mengakui kemuliaan Tritunggal yang kekal dan menyembah keesaan-Nya dalam keagungan kuasa-Nya.

Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.

Terimakasih sudah membaca Renungan Harian Katolik Minggu 12 Juni 2022.