Kamis, 10 Maret 2022 – Hari Biasa Pekan I Prapaskah

Posted on

Rm. Andreas Nugroho SCJ dari Komunitas SCJ Rumah Damai Dehon Palembang – Indonesia

AUDIO RESI:

ANTIFON PEMBUKA — Mazmur 5:23⁣

Tuhan, Rajaku dan Allahku, kabulkanlah doaku, indahkanlah keluh-kesahku, dengarkanlah suara permohonanku.⁣

PENGANTAR⁣

Banyak orang mau berdoa bila menghadapi keadaan darurat. Tampaknya seakan-akan kita berseri kepada Tuhan bila kita tak mampu mengatasi sendiri persoalan-persoalan. Bila segala nya lancar, kita lupakan lagi kehadiran Tuhan. Namun, doa permohonan bagi orang modern adalah jalan yang aman menuju Tuhan Kita harus berani mengakui bahwa kendati kemajuan yang telah tercapai segalanya tergantung pada berkat kerelaan Tuhan.⁣

DOA PEMBUKA⁣

Marilah berdoa: Allah Bapa, asal segala kebaikan, semoga dengan bantuan rahmat-Mu kami selalu memikirkan dan melakukan yang baik. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, ….⁣⁣

ATAU: ⁣

Marilah berdoa: Allah Bapa mahamulia, barangsiapa mencari Engkau diperkenankan memandang wajah-Mu dalam diri Yesus Penebus kami yang mahabaik dan penuh belas kasih. Kami mohon, semoga sabda-Nya meresap dalam hati kami. Sebab Dialah ….⁣

BACAAN PERTAMA: Bacaan dari Kitab Ester 4:10a.10c-12.17-19

“Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, ya Tuhan.”

Di kala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan, Allah Israel, katanya, “Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku telah kudengar dalam keluarga bapaku, bahwa Engkau, ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kaupilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagi-Mu; dan telah Kaulaksanakan bagi mereka apa yang telah Kaujanjikan. Ingatlah, ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para allah dan Penguasa sekalian kuasa! Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau, ya Tuhan.”

Demikianlah sabda Tuhan
U. Syukur kepada Allah.

MAZMUR TANGGAPAN: Mazmur 138:1-2a,2bc-3,7c-8

Ref. Pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, ya Tuhan.

  1. Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hati, di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus.

  2. Aku memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kaubuat nama-Mu, dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.

  3. Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan daku, Engkau akan menyelesaikan segalanya bagiku! Ya Tuhan, kasih setia-Mu kekal abadi, janganlah Kautinggalkan buatan tangan-Mu!

BAIT PENGANTAR INJIL:

U : Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
S  : (Mzm 51:12a,14a) Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu.

BACAAN INJIL: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius 7:7-12

“Setiap orang yang meminta akan menerima.”

TUHAN Akan Memberikan Yang TerBaik Kepada Mereka Yang Meminta Kepada-Nya. |

Dalam khotbah di bukit Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, “Mintalah, maka kamu akan diberi; carilah, maka kamu akan mendapat; ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang dari padamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga! Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada-Nya.” Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Inilah Sabda Tuhan

U : Terpujilah Kristus

RESI DIBAWAKAN OLEH Rm. Andreas Nugroho SCJ

Vivat Cor Iesu per Cor Mariae. Hiduplah Hati Jesus melalui Hati Maria.

Sahabat  Pendengar Resi Dehonian terkasih, jumpa kembali dengan saya Romo Andreas Nugroho SCJ dari komunitas SCJ-Rumah Dehon Palembang-Indonesia, dalam Resi – Renungan Singkat – Dehonian edisi Kamis, 10 Maret 2022, Hari BiasaPekan I Prapaskah. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan hari ini dari: Injil Suci Menurut Matius 7:7-12

Setelah mengajari doa Bapa kami (Matius 6), Tuhan Yesus mengajak murid-murid-Nya untuk berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan tekun dan kasih yang tulus. Beranilah meminta kepada Allah Bapa karena Ia adalah Bapa yang baik, jauh lebih baik daripada kebaikan semua ayah yang ada di dunia ini.

Tuhan katakan: “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.” Jaminan bahwa doa kita pasti didengar menjadi sebuah penyemangat kita sebagai orang beriman untuk tekun berdoa.

Berdoa dengan tekun merupakan ungkapan ketergantungan kita dengan Allah. Santo Paulus juga pernah mengatakan: “bertekunlah dalam doa” (Rm.12:12), “Berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya” (Ef.6:18), 4:2 “Bertekunlah dalam doa” (Kol.4:2), dan Sobatku.. Beranilah meminta yang sungguh kita butuhkan kepada Allah Bapa, bertekunlah di dalam permohonan dan berupaya dalam tindakan yang mengarahkan pada terwujudnya permohonan itu.

Berkat Allah yang Mahakuasa menyertai kita semua, + Bapa Putra dan Roh Kudus. Amin.Semoga hati Kudus Yesus merajai kita semua. Amin

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN⁣

Allah Bapa tujuan hidup insani, terimalah kiranya doa dan persembahan kami. Semoga Engkau berkenan mengarahkan hati dan budi kami kepada-Mu. Demi Kristus,…⁣

ATAU⁣

Allah Bapa sumber damai, berilah kiranya kami rezeki di kala kami mengetuk pintu atas nama Putra-Mu dan teguhkanlah damai-Mu dalam diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami.⁣⁣

ANTIFON KOMUNI  —  Matius7:8⁣

Mintalah, kamu akan menerima. Carilah, kamu akan menemukan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu.⁣⁣

DOA PENUTUP⁣

Marilah berdoa: Tuhan Allah kami, dengan sakramen-Mu Engkau melanjutkan karya penyelamatan.⁣ Semoga ibadat suci ini menguatkan kami untuk hidup sekarang dan mengantar kami kepada hidup abadi. Demi Kristus, ….⁣⁣

ATAU: ⁣

Marilah berdoa: Allah Bapa kami sumber kedamaian sejati, setiap hari harapan kami akan kedamaian dihidupkan oleh Yesus, rezeki kami. Kami bersyukur, namun juga mohon semoga kami semakin berkenan di hatimu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami… ⁣

DOWNLOAD AUDIO RESI: