28 Jan – 2Sam 7:18-19.24-29; Mrk 4:21-25

Posted on

“Tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap”.

(2Sam 7:18-19.24-29; Mrk 4:21-25)

 

“Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barangsiapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar!" Lalu Ia berkata lagi: "Camkanlah apa yang kamu dengar! Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya.” (Mrk 4:21-25), demikian kutipan Warta Gembira hari ini.

 

Berrefleksi atas  bacaan-bacaan serta mengenangkan pesta St.Tomas Aquino, imam dan pujangga Gereja, hari ini saya sampaikan catatan-catatan sederhana sebagai berikut:

·   Tomas Aquno dikenal sebagai teolog besar dalam Gereja; ia menyingkapkan ajaran-ajaran teologi yang berpengaruh dalam kehidupan beriman atau menggereja, maka kiranya ia sungguh menghayati sabda Yesus bahwa “tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap”. Ia memiliki kecerdasan dan kesucian yang terus difungsikan sehingga semakin bertambah dan mantap. Maka baiklah dengan ini kami mengajak dan mengingatkan kita semua untuk dengan rendah hati dan bersama-sama mengusahakan kecerdasan dan kesucian, agar kita juga mampu menyatakan apa-apa yang tersembunyi serta menyingkapkan aneka rahasia. Sebaliknya kami mengingatkan siapapun yang senang menyembunyikan sesuatu atau menyimpan rahasia yang mencelakakan orang lain untuk tidak takut menyatakan dan menyingkapkannya dengan segera daripada pada suatu saat dinyatakan dan disingkapkan orang lain, sehingga anda harus menanggung malu berkepanjangan. Ada pepatah “Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga”, maka serahasia apapun orang menyembuyikan sesuatu akhirnya akan terungkap atau tersingkap juga. Dengan ini kami mengajak kita semua untuk hidup jujur dan transparan. “Jujur adalah sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata-kata apa adanya dan berani mengakui kesalahan, serta rela berkorban untuk kebenaran” (Prof Dr Edi Sedyawati/edit: Pedoman Penanaman Budi Pekerti Luhur, Balai Pustaka – Jakarta 1997, hal 17). Dengan hidup jujur kita juga akan diperkaya dalam berbagai keutamaan dan nilai-nilai kehidupan yang membahagiakan dan menyelamatkan.

·   "Siapakah aku ini, ya Tuhan ALLAH, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Tuhan ALLAH; sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan ALLAH” (2Sam 7:18-19), demikian kata atau doa Daud kepada Tuhan. Dengan rendah hati Daud menyadari dan menghayati diri sebagai yang lemah dan rapuh di hadapan Tuhan, padahal ia adalah yang terpilih untuk menjadi raja. Doa semacam ini rasaya pada masa kini juga menjadi doa para uskup dan paus, orang-orang yang terpilih di dalam Gereja, dimana dalam doanya senantiasa menyatakan diri sebagai yang hina dina. Begitulah pernyataan orang terpilih dan suci, yang mempesona, menarik dan memikat banyak orang untuk datang kepadanya. Pengalaman dan pengamatan saya orang yang demikian itu, meskipun bukan pejabat tinggi, senantiasa didekati dan dimintai tolong orang lain dan yang bersangkutan dengan rela melayaninya. Bagi orang yang demikian ini juga berlaku sabda Yesus bahwa  siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi”, yang bersangkutan semakin diperkaya dalam berbagai hal karena semakin  banyak melayani serta dengan rendah hati mendengarkan aneka dambaan, kerinduan, pengalaman, keluh kesah dst..dari yang dilayani. Maka dengan ini kami mengajak dan mengingatkan kita semua sebagai murid-murid atau pengikut Yesus untuk menghadirkan diri sedemikian rupa sehingga menarik, memikat dan mempesona banyak orang atau banyak orang senang mendatangi kita. Hendaknya tidak berhenti puas karena dikagumi dan dipuji, tetapi tidak dicintai; yang utama dan penting adalah dicintai sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat dan boleh mendatangi kita. Demikianlah ada rumus kehidupan: semakin orang dengan rela dan terbuka melayani orang lain tanpa terkecuali, maka yang bersangkutan semakin diperkaya dengan berbagai ilmu kehidupan.

 

“TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu; jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu." Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya: "Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya

 (Mzm 132:11-14)

 

Jakarta, 28 Januari 2010