Thursday, 30 June 2016

9Agt

9Agt


“Engkau bukan memikirkan apa yg dipikirkan Allah melainkan apa yg dipikirkan manusia.” (Yer 31:31-34; Mat 16:13-23) “Setelah Yesus...

2 Juli

2 Juli


“Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalaNya." (Am 2:6-10.13-16; Mat 8:18-22) “Ketika Yesus melihat orang banyak...

2 Juni

2 Juni


“Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?” (Yud 17.20b-25; Mrk 11:27-33) ” Lalu Yesus dan murid-murid-Nya tiba pula di Yerusalem....

10 Maret

10 Maret


"Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." (Mi 7:14-15.18-20; Luk 15:1-3.11-32) ” Para pemungut cukai dan...

1Maret

1Maret


“Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadaNya” (Est 4:10a.10c.12.17-19; Mat 7:7-12) "Mintalah, maka akan diberikan...

13 Jan

13 Jan


“Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!” (1Sam 8:4-7.10-22a; Mrk 2:1-12) “Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus...

Upgrade Iman

Upgrade Iman


Ayat bacaan: Ezra 7:10==================“Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan...

12 Okt

12 Okt


“Kamu telah mengabaikan keadilan dan kasih Allah” (Rm 2:1-11; Luk 11:42-46) ” Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab...

23 spt

23 spt


"Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan” (Hag 2:1b-10: Luk 9:19-22) ” Jawab mereka: "Yohanes Pembaptis, ada juga yang...

11 April – Dan 13:41c-62; Yoh 8:1-11

11 April - Dan 13:41c-62; Yoh 8:1-11


"Barangsiapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." (Dan 13:41c-62; Yoh 8:1-11) “Yesus...