Monday, 05 October 2015

Kuasa Roh Kudus

Kuasa Roh Kudus


Ayat bacaan: Hakim Hakim 14:6========================“Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang...