Sunday, 21 December 2014

Kuasa Roh Kudus

Kuasa Roh Kudus


Ayat bacaan: Hakim Hakim 14:6========================“Pada waktu itu berkuasalah Roh TUHAN atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang...