Thursday, 18 December 2014

Ulasan Injil Minggu Ke-25, Kristus Raja Semesta Alam (1)

Ulasan Injil Minggu Ke-25, Kristus Raja Semesta Alam (1)


Pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam tahun B ini dibacakan Yoh 18:33b-37. Petikan ini memperdengarkan pembicaraan antara Pilatus dan Yesus. Pilatus...