Thursday, 30 June 2016

23 Agt

23 Agt


Bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih (1Tes 2:1-8; Mat 23:23-26) ” Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat...

22 Agt

22 Agt


“Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi” (1Tes 1:2b-5.8b-10; Mat 23:13-22) ” Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang...

15 Juni – 2Kor 9:6-11; Mat 6:1-6.16-18

15 Juni - 2Kor 9:6-11; Mat 6:1-6.16-18


 “Janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka” (2Kor 9:6-11; Mat 6:1-6.16-18)  "Ingatlah, jangan...

Ragi Orang Farisi

Ragi Orang Farisi


Ayat bacaan: Matius 23:13-14=========================“Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik,...

8 Feb – Kej 1:20-2:4a; Mrk 7:1-13

8 Feb - Kej 1:20-2:4a; Mrk 7:1-13


“Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu” (Kej 1:20-2:4a; Mrk 7:1-13) “Orang-orang Farisi...

22 Okt – Ef 4:1-6; Luk 12:54-59

22 Okt - Ef 4:1-6; Luk 12:54-59


“Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?” (Ef 4:1-6; Luk 12:54-59) “Yesus berkata...

10 Juli – 1Kor 9:16-19.22b-27; Luk 6:39-42

10 Juli - 1Kor 9:16-19.22b-27; Luk 6:39-42


“Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu” (1Kor 9:16-19.22b-27; Luk 6:39-42)   “Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan...

23 Agustus – 2Tes 1:1-5.11b-12; Mat 23:13-22

23 Agustus - 2Tes 1:1-5.11b-12; Mat 23:13-22


 “Apakah yang lebih penting, emas atau Bait Suci yang menguduskan emas itu?” (2Tes 1:1-5.11b-12; Mat 23:13-22)   “Celakalah kamu,...

16 Juni – 2Raj.2:1.6-14; Mat 6:1-6.16-18

16 Juni - 2Raj.2:1.6-14; Mat 6:1-6.16-18


“Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.” (2Raj.2:1.6-14; Mat 6:1-6.16-18) "Ingatlah, jangan kamu melakukan...

Berdoalah dengan Hati yang Tulus

Berdoalah dengan Hati yang Tulus


Ayat bacaan: Matius 6:5====================“Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan...