Tuesday, 28 June 2016

Integritas (2): Setia

Integritas (2): Setia


Ayat bacaan: Wahyu 2:10==================“..Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.” Kata...

Ketaatan Maria

Ketaatan Maria


Ayat bacaan: Lukas 1:38==================“Kata Maria: “Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu.”...

Kesetiaan Musa dan Ketidaksetiaan Israel

Kesetiaan Musa dan Ketidaksetiaan Israel


Ayat bacaan: Ibrani 3:12====================” Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan...

10 Mar – Ul 4:1,5-9; Mat 5:17-19

10 Mar - Ul 4:1,5-9; Mat 5:17-19


“Aku datang bukan untuk meniadakannya melainkan untuk menggenapinya” (Ul 4:1,5-9; Mat 5:17-19)   "Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku...

Ikat Pinggang

Ikat Pinggang


Ayat bacaan: Lukas 12:37=====================Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya...