Friday, 01 July 2016

12 Des

12 Des


“Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal itu?” (Bil 24:2-7.15-17a; Mat 21:23-27) ” Lalu Yesus masuk ke Bait Allah, dan ketika...