Home Search

cerita matius pemungut cukai - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Matius Si Pemungut Cukai

Ayat bacaan: Matius 9:9======================“Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: “Ikutlah Aku.” Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia.”...

Matius

namanya sangat terkenal, yaitu MatiusMatius awalnya bukanlah orang yang baik di mata masyarakat. Profesinya adalah sebagai pemungut cukai. Artinya ia bekerja untuk kepentingan Roma, bangsa penjajah. Pemungut cukai digolongkan...

Kisah Seorang Matius

Ayat bacaan: Matius 9:9===================“Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu Ia berkata kepadanya: “Ikutlah Aku.” Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia.”...

Semua Dapat Kesempatan

Ayat bacaan: Matius 21:31=====================“Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?” Jawab mereka: “Yang terakhir.” Kata Yesus kepada mereka: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal...

Ulasan Eksegetis Injil Minggu Penampakan Tuhan, 08 Januari 2017 (Mat 2:1-12)

...Ya! Memang itulah yang diungkapkan Matius dengan kisah ini. Ia menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dapat juga menuntun orang mengenali kehadiran Tuhan. TANYA: Bila begitu, luas benar pandangan Matius. JAWAB: Malah dengan...

Hari Raya Penampakan Tuhan: Mat 2:1-12; Yes 60:1-6; Ef. 3:2-3a.5-6

...lewat kebijaksanaan manusiawi juga? JAWAB: Ya! Memang itulah yang diungkapkan Matius dengan kisah ini. Ia menunjukkan bagaimana kebijaksanaan dapat juga menuntun orang mengenali kehadiran Tuhan. TANYA: Bila luas pandangan Matius!...

21 spt

lalu Ia berkata kepadanya: "Ikutlah Aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan...

Mg Biasa XXVI

orang-orang yang tak bertanggungjawab. Hal yang sama terjadi dalam diri para pemungut cukai, yang terjebak dalam dosa structural. Pemungut cukai dan perempuan sundal sebagaimana diwartakan dalam Warta Gembira hari ini...

Minggu Biasa XXVI

orang-orang yang tak bertanggungjawab. Hal yang sama terjadi dalam diri para pemungut cukai, yang terjebak dalam dosa structural. Pemungut cukai dan perempuan sundal sebagaimana diwartakan dalam Warta Gembira hari ini...

Syukur Bukan Saya…

...contoh yang mirip mengenai hal ini. Dalam perumpamaan ini Yesus menceritakan seorang Farisi dan pemungut cukai yang pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi yang merasa paling suci karena...

15 des – Zef 3:1-2.9-13; Mat 21:28-32

ayahnya?" Jawab mereka: "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam Kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk...

Zakheus di antara Yesus dan Ahli Taurat

...sang pemungut cukai. Sosok Zakheus cukup jelas digambarkan di dalam Alkitab: “Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang...

Mark-Up

...membaptis, datanglah beberapa pemungut cukai alias penagih pajak. Mereka mengajukan pertanyaan kepada Yohanes. “Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya: “Guru, apakah yang harus kami perbuat?”...

Sahabat Orang Berdosa

seorang pemungut cukai (penagih pajak) sedang duduk di kantornya. Yesus lalu mengajak Matius untuk ikut. (Matius 9:9). Yesus lalu duduk makan di rumah Matius bersama pemungut cukai lainnya dan orang-orang...

Injil Minggu Biasa ke-28 Tahun A: 15 Oktober 2017

...perumpamaan tentang undangan yang menolak datang itu didapati juga dalam Luk 14:15-24. Namun ada tiga hal yang khas pada versi Matius yang tidak dijumpai dalam versi Lukas.Dalam Injil Matius, undangannya...

15 Jan – Ibr 4:12-14; Mrk 2:13-17

...dari golongan Farisi melihat, bahwa Ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-murid-Nya: "Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya...

Cerita Sebelum Tidur

...saya termasuk anak yang beruntung karena setiap malam mendapatkan banyak kisah-kisah berharga lewat dongeng sebelum tidur yang diceritakan oleh ibu atau nenek saya. Bertahun-tahun mereka dengan tidak bosan-bosannya terus bercerita,...

Lewat Perumpamaan

dalam Lukas 18:1-8 kita diajarkan untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kisah orang Farisi dan pemungut cukai (Lukas 18:9-14) mengajarkan kita untuk tidak merasa diri paling benar dan memandang rendah...

Kerendahan Hati

Old and New

Firman Tuhan Meneguhkan

Belajar Dari Masa Lalu