Melayani Raja Semesta Alam dalam Diri Kaum Duafa

kristus raja semesta alamMinggu, 23 November 2014 HARI RAYA TUHAN KITA YESUS KRISTUS RAJA SEMESTA ALAM Yeh. 34:11-12,15-17; Mzm. 23:1-2a,2b-3,5-6; 1Kor. 15:20-26,28; Mat. 25:31-46 …. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku…. Hari ini adalah Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam.  Dari […]

kristus raja semesta alam

Artikel lain yang banyak dibaca:

Loading...

Leave a Reply