Kehilangan Kasih Mula-Mula (5) : Rutinitas

Ayat bacaan: Yesaya 29:14-15 ======================= "Dan Tuhan telah berfirman: "Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari pada-Ku, dan ibadahnya kepada-Ku hanyalah...

Kehilangan Kasih Mula-Mula (4) : Cinta Dunia

Ayat bacaan: 1 Yohanes 2:15 ===================== "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Begitu banyak...

Kehilangan Kasih Mula-Mula (2) : Kepahitan Terhadap Tuhan

Ayat bacaan: Ibrani 12:15 ==================== "Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Ada sebuah...

Kehilangan Kasih Mula-Mula (1) : Prolog

Ayat bacaan: Wahyu 2:4 ======================== "Namun demikian Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Saya sering merasa kagum sekaligus terharu ketika melihat pasangan lanjut usia masih berjalan bersama-sama bergandengan...

We Are The Body Of Christ

Ayat bacaan: Mazmur 122:1 ========================= "Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita, ketika dikatakan orang kepadaku: "Mari kita pergi ke rumah TUHAN." Ada tiga orang teman saya dalam waktu yang berbeda bercerita bahwa mereka...

Etika dan Sopan Santun

Ayat bacaan: 1 Korintus 13:4-5 ======================= "Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak...

Terbiasa Dalam Dosa

Ayat bacaan: 1 Yohanes 1:6 ========================== "Jika kita katakan, bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran." Beberapa kali saya pernah...

Kita Tidak DibiarkanNya Sendirian

Ayat bacaan: Mazmur 46:2 ========================= "Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti." Saya menyadari benar betapa sulitnya kita menghadapi cobaan, apalagi ketika kita merasa sendirian,...

Teguran Allah (2) : Berbahagialah Jika Ditegur

Ayat bacaan: Ayub 5:17 ===================== "Sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah; sebab itu janganlah engkau menolak didikan Yang Mahakuasa." Kemarin kita sudah melihat apa yang terjadi ketika Bileam ditegur Tuhan lewat keledainya....

Teguran Allah (1) : Bileam dan Keledainya

Ayat bacaan: Bilangan 22:30 =========================== "Ketika itu TUHAN membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam: "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku tiga kali?" Memang tidak enak rasanya jika...

Tetap Setia Melayani Tuhan

Ayat bacaan:Lukas 14:11 ======================= Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dalam sebuah wawancara saya dengan seorang vokalis dari sebuah band ternama saya mendapat cerita...

1 Lawan 600, Menang 1

Ayat bacaan: Hakim Hakim 3:31 ============================= "Sesudah dia, bangkitlah Samgar bin Anat; ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, enam ratus orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel." Ada banyak...

Berdoalah Dengan Sederhana

Ayat bacaan: Matius 6:7 ======================= "Lagipula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan." Ada seorang teman yang...

Iri Hati (2) : Mencabut Kabel Iman

Ayat bacaan: 1 Yohanes 3:11-12 ============================== "Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi; bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang...

Meningkatkan Kapasitas

Ayat bacaan: Matius 25:15 ========================= "Yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat." Perkenalan saya dengan komputer sudah terbilang...

Iri Hati (1) : Jangan Sepelekan Perasaan Iri

Ayat bacaan: Yakobus 3:16 ====================== "Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Malam ini saya teringat sebuah pengalaman lumayan seru...

Depresi Dalam Kegelapan

Ayat bacaan: Kejadian 1:3 ========================= "Berfirmanlah Allah: "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi." Hari ini saya kedatangan tamu, rombongan sepupu dan keponakan saya. Ada sebuah fakta yang cukup mengagetkan yang saya dengar...

Menjaga Nama Baik

Ayat bacaan: Amsal 22:1 ======================= "Nama baik lebih berharga dari pada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik dari pada perak dan emas." Menjaga nama baik keluarga tentu merupakan hal yang penting. Orang...

Ajaibnya Tuhan

Tuhan Beserta Kita

Sistem Timbangan Tuhan

Penyertaan Tuhan

Kerendahan Hati