24 Jan

"Kamu adalah sahabatKu  jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu" (Ef 3:8-12; Yoh 15:9-17) "Seperti Bapa telah mengasihi Aku, demikianlah juga Aku telah mengasihi kamu; tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perinta...

23 jan

"Bagaimana Iblis dapat mengusir Iblis?" (2Sam 5:1-7.10; Mrk 3:22-30) " Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata: "Ia kerasukan Beelzebul," dan: "Dengan penghulu setan Ia mengusir setan." Yesus memanggil merek...

Minggu Biasa III

"Mari, ikutlah Aku dan kamu akan Kujadikan penjala manusia." Mg Biasa III: 1Sam 3:3b-10.19; 1Kor 7:29-31; Mrk 1:14-20 Sebut saja namanya 'Pastor Yudas' (nama samaran) dan yang bersangkutan adalah ketua sebuah Yayasan Pendidikan di kota Metropoli...

21 Jan

"Ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu" (1Kor 1:26-31; Mat 13:44-46) "Hal Kerajaan Sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia men...

20 Jan

"DiutusNya memberitakan Injil dan diberiNya kuasa untuk mengusir setan" (1Sam 24:3-21; Mrk 3:13-19) " Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendaki-Nya dan mereka pun datang kepada-Nya. Ia menetapkan dua belas oran...

19 Jan

"Engkaulah Anak Allah" (1Sam 18:6-9; 19:1-7; Mrk 3:7-12) "Kemudian Yesus dengan murid-murid-Nya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikuti-Nya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Ti...

18 Jan

"Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat?" (1Sam 17:32-33.37.40-51; Mrk 3:1-6) " Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau Ia menyembuhkan orang itu pada ...

17 Jan

"Perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" (Ef 6:10-13.18; Mat 19:16-21) "Ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata: "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kek...

16 Jan

"Anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." (1Sam 15:16-23; Mrk  2:18-22) " Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus: "Mengapa m...

Minggu Biasa II

Mg Biasa II: 1Sam 3:3b-10.19; 1Kor 6:13c-15a.17-20; Yoh 1:35-42 "Marilah dan kamu akan melihatnya" Ketika saya bertugas sebagai Ekonom Keuskupan Agung Semarang serta melayani beberapa yayasan pendidikan, saya sering berkeliling untuk mengunjungi pa...

14 Jan

"Aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang  berdosa" (1Sam 9:1-4.17-19; 10:1a; Mrk 2:13-17) "Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepada-Nya, lalu Ia mengajar mereka. Kemudian ketika Ia b...

13 Jan

"Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu!" (1Sam 8:4-7.10-22a; Mrk 2:1-12) "Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar, bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehing...

12 Jan

"Aku mau jadilah engkau tahir" (1Sam 4:1-11; Mrk 1:41-45) 'Maka tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan, lalu Ia mengulurkan tangan-Nya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya: "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah ...

11 Jan

"Semua orang mencari Engkau" (1Sam 3:1-10.19-20; Mrk 1:29-39) " Sekeluarnya dari rumah ibadat itu Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan...

10 jan

"Tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea" (1Sam 1:9-20; Mrk 1:21b-28) "Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar.Mereka takjub mendengar pengajaran-Nya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang...

9 Jan

"KepadaMulah Aku berkenan" (Kis 10:34-38; Mrk 1:7-11) " Inilah yang diberitakannya: "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa dari padaku; membungkuk dan membuka tali kasut-Nya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia ...

Hari Raya Penampakan Tuhan

HR PENAMPAKAN TUHAN: Yes 60:1-6; Ef 3:2-3a.5-6; Mat 2:1-12 "Kami telah melihat bintang-Nya di Timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Para nelayan pada umumnya bekerja di malam hari dalam rangka mencari atau menangkap ikan di laut. Mereka ...

7 Jan

"Mereka kehabisan anggur" (1Yoh 5:14-21; Yoh 2:1-11) "Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ; Yesus dan murid-murid-Nya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata ke...

Tuhan Beserta Kita

Sistem Timbangan Tuhan

Penyertaan Tuhan

Kerendahan Hati

Old and New